محصول دیجیتالی

کتاب خورش و پلو (دیجیتال )

کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
کتاب خورش و پلو (دیجیتال )
محصول دیجیتالی

کتاب خورش و پلو (دیجیتال )

۱۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

نسخه دیجیتال کتاب پلو و خورش PDF / دستورات پلو و ته دیگ و خورش از نسخه فیزیکی دایرة المعارف آشپزی ایرانی

فایل دانلود پس از پرداخت روی صفحه مشخص و همچنین در قسمت "مشاهده فاکتور" در ایمیل خریدار قابل رویت است. برای خرید قسمت اضافه به سبد خرید را بزنید.

پشتیبانی واتس آپ: 09128899770

تمامی دستورات بصورت رنگی مرحله به مرحله و عکس دار می باشد.

قطع صفحات A4

فهرست

مقدمه خورش.................................11

خورش آلو اسفناج...........................12

بِه آلو (اراک)...................................12

بِه قورمه (گیلان).............................12

آلو مسمای مرغ...............................17

مسمای غوره..................................17

مسمای انار....................................17

مسمای آلوچه.................................17

خورش شبت مسما(شبت آلو، شبت خالو) (گیلان).....................17

خورش قورمهسبزی ......................................18

خورش ساک (سورک، مازندران) .....................20

خورش تره (کردی).......................................20

قورمه سبزی(فارس و خوزستان) ...................20

قورمه سبزی با آبِ نارنج ..............................20

قورمه آذری (مهاباد)....................................20

قورمه سبزی (ابرکوه)...................................20

قورمه سبزی (شيراز)...................................20

قورمه سبزی (تبریز)....................................20

سبزی قورمه یا خورش سبزی (گیلان)............20

خورش بینه قورمه یا نعناع قورمه (گیلان).........21

خورش سبزی قورمه با گوجه سبز (گیلان)..........21

قورمه سبزی (خراسان)...................................21

قورمه سبزی (جنوب)...................................21

قورمه سبزی (دامغان).................................21

خورش گوشت ترش (گیلان)........................21

خورش ساق (گلستان)................................21

خورش ساک(گرگان)..................................21

خورش قیمه لپه .......................................22

قیمه بادنجان...........................................24

قیمه کدوسبز..........................................24

خورش قیمه (مشهد)...............................24

خورش قیمه (یزد) .................................24

خورش قیمه(تبریز)................................24

قیمه زرشک (کردی)................................24

قیمه ریواس..........................................24

قیمه بِه...............................................24

قیمه بِه آلو..........................................25

قیمه بادنجان (بوشهر)..........................25

خورش قیمه (رشت) ............................25

خورش قیمه خشک یا قیمه زرشک (اردبیل)...............25

خورش زیره (مازندران) ...........................................25

بز قورمه(کرمان)....................................................25

خورش کدوی سواحلی یا کدو قرمز (بوشهر)...............25

مسمای بادنجان...................................................26

مسمای اسفناج (ساری)........................................29

مسمای بادنجان با مرغ.........................................29

مسمای بادنجان و کدو (اراک)...............................29

مسمای کوئی(گیلان)...........................................29

خورش کرفس ...................................................30

خورش کرفس با گوجه فرنگی...............................30

خورش کرفس (آذربایجان)..................................33

خورش گوجه سبز..............................................33

خورش چغاله بادام............................................33

خورش تره فرنگی..............................................33

خورش ریواس..................................................33

خورش گل کلم..................................................33

خورش نازخاتون (گیلان)...................................33

خورش کنگر....................................................33

خورش کنگر (کرمانشاه)....................................33

خورش بامیه (جنوبِ ایران) ..............................34

خورش بامیه با لپه..........................................37

خورش بامیه با بادنجان....................................37

خورش بامیه (خوزستان و فارس).......................37

خورش بامیه میگو (جنوب)..............................37

خورش بامیه ترکی.........................................37

بامیه با مرغ.................................................37

بامیه با تمرهندی..........................................37

بامیه با آلو...................................................37

خورش فسنجان رسمی...................................38

فسنجان با انبه.............................................40

فسنجان آلبالو...............................................40

فسنجان پسته (رفسنجان).............................40

فسنجان بادام، فندق و کنجد..........................40

فسنجان کوفته ریزه(قزوین)...........................40

فسنجان انارآویج(گیلان)................................40

فسنجان ماهی..............................................40

فسنجان گوشت.............................................40

فسنجان بادنجان.............................................40

خورش فسنجان(آغوز خورش) (گیلان)...............40

فسنجان ماست..............................................40

فسنجان خرما.................................................41

فسوجن کشک یا فسنجان کشک(تفرش)...............41

فسنجان آلو زرد....................................................41

فسنجان با رب ازگیل...........................................41

باقلا فسنجان (گیلان)...........................................41

فسنجان گوشت گردن..........................................41

شش انداز............................................................41

قلیه مطنجن (گیلان).........................................41

فسنجان بوقلمون............................................41

فسنجان کدوحلوایی، لبو، آلوبخارا، بِه و هویج...............41

خورش خلال (کرمانشاه)..........................................42

خورش سیب و آلبالو (دامغان).................................44

خورش سیب درختی (لرستان).................................46

خورش سیب لپه(کازرون)......................................46

خورش پرتقال(تبریز)............................................48

خورش کدوحلوایی(همدان).....................................50

خورش کدوحلوایی کوفته ریزه ..................................50

خورش کدوحلوایی و گردو (دامغان)..........................50

خورش آبکی (تله کوته غوراب) (گیلان)......................52

آبکی با گوجه فرنگی................................................52

خورش چغرتمه (چخرتمه) (گیلان)...........................52

خورش ترشواش (گیلان)........................................54

جوجه پریده........................................................54

خورش ملا قورمه(مازندران)..................................56

باقلاقاتق(گیلان)................................................58

خورش گل در چمن (گیلان)..................................58

خورش سیر شبت (ماسوله).................................58

خورش باقلاسبز(خوزستان)................................58

خورش ماست (اصفهان)....................................60

قلیه ماهی(جنوبِ ایران)...................................62

قلیه میگو(بوشهر)............................................65

خورش میگو(بوشهر)........................................65

ته انداز میگو......................................................65

دوپیازه میگو(جنوب)......................................65

قلیه ماهی (خرمشهر).................................65

قلیه تخم مرغ (بوشهر).....................................65

قلیه تخم مرغ (خوزستان).................................65

قلیه مطنجن................................................65

پلو و چلو

مقدمه پلو و چلو ......................................69

ته چین (مایه اصلی)..............................70

ته چین قالبی(کرمان) ...............................73

ته دیگ ته چین........................................73

ته چین ماهی شوریده (جنوب)..................73

ته چین ماهی (جنوب) ............................73

ته چین شبت...................................73

ته چین ماهی شکمپر (بوشهر)...................73

ته چین بره (مخصوص مجالس)...............74

تهچین اسفناج(گرگان).............................74

ته چین بره با زیره (کرمان)........................74

ته چین مرغ.....................................76

ته چین مرغ (کرمان)...............................78

ته چین فیله مرغ...............................78

ته چین مرغ و قارچ...............................78

ته چین گوشت(ساری)..............................78

ته چین میگو...............................78

ته چین مرغ و بادنجان...............................78

ته چین بادنجان (نوعی دیگر)...............................78

ته چین بِه...............................78

چلو ......................................80

باستیرما پلو (آذری)................80

شکر پلو (شیراز).....................80

چلو گوشت (سمنان) .............82

چلو ماهیچه(کرمانشاه)...........85

چلو گوشت(گرمسار)..............85

چلو شه میرزادی (سمنان).........85

زیر برنجی (لرستان)................85

کال پلو................................85

استانبولی پلو (جنوب و فارس)..............86

کته تماته...........................................89

شله تماته.........................................89

استانبولی پلو با زیره........................89

پلو گوجه با مرغ (ساری)...................89

مرغ پلو (اراک)...............................89

چکدرمه (بندر ترکمن و آققلا) .............89

کلم قمری پلو...................................89

دمی ماش (اراک)............................90

دمی ماش نوع 2 (اراک)....................90

دمی ماش با خرما............................90

پلو ماشک با سیر (بوشهر)...............90

دمپختک عدس............................90

دمی باقلا.....................................92

دمی باقلا با شبت.........................92

دمی چشمبلبلی(شیراز)................94

لوبیا چشم بلبلی پلو با کوفته ریزه.............97

دمی زیره (کرمان)...................................97

شبت لوبیا(شیراز).................................97

دمی شبت (اراک)..................................97

دمی شبت با ماهی(خوزستان)................97

دمی لخلاخ (بوشهر)..............................98

رشتهپلو خلالی (گرمسار)........................100

رشته پلو (آذربایجان)...........................100

رشته پلو (لرستان)..............................100

رشته عدسی پلو..................................100

رشته پلو با ماهیچه.............................103

رشته پلو (دامغان)...............................103

رشته پلو (مشهد)...............................103

شیرین پلو........................................103

مرصع پلو (شیراز)..............................103

هویج پلو..........................................103

نثار پلو.............................................103

قابلی پلو..........................................103

رشته پلو قیسی(تبریز).....................103

رشته پلو .......................................103

رشته پلوی قورمه ...........................103

دو پیازه (شیراز).............................104

شیرپلا (گیلان)..............................106

شیر چلو (آذربایجان).........................106

سوتی پلو (اردبیل)............................106

کته معطر........................................108

بادنجان پلو(قزوین)...........................110

رب پلو..........................................110

عدس پلو.........................................112

عدس پلو (خراسان).........................112

عدس پلو مجلسی ...........................115

عدس پلو با سبزی ...........................115

عدس پلو با ماهی قالب برشون (بوشهر)..............115

برنجوش با ماهی قالب برشون(بوشهر)..............115

دارچین پلو....................................................115

چنته یا پلو کشمش (بوشهر) .........................115

ماش پلو....................................................115

چشم بلبلی پلو..........................................115

لوبیا چشم بلبلی (فارس)...........................115

پلو کدوزرد (مازندران)........................116

کدو پلو نوع 2.........................................116

زرشک پلو با مرغ...................................118

باقلاپلو با ماهیچه .................................120

پسته پلو (دامغان)................................123

باقلاپلا (گیلان).....................................123

باقلاپلو با ماهی برشون (بریان) (بوشهر)................123

سبزی پلو ...........................................................124

سبزی ماست پلو (ولیان)...................................127

شنگ پلو(کوهستانی).....................................127

سبزی پلو(دامغان)........................................127

سبزی پلو(سمنان)........................................127

سبزی پلوی ترش..........................................127

لوبیاپلو......................................................128

لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده..........................131

لوبیا پلو گیاهی(لوبیا پلو با سویا) .................131

لوبیا پلو با سبزی ........................................131

تشتکی یا لوبیا پلو (بهبهان) .........................131

کلم پلو (گیلان)..........................................131

کلم پلو (شیراز)...........................................131

کلم پلو(هرمزگان).......................................131

آلبالوپلو....................................................132

قیمه پلو.....................................................134

قورمه سبزی پلو (شیراز)..............................134

گابلی پلو(آذری).........................................136

مانی پلو (دامغان)......................................138

مِگِشِت پلو...................................................140

بریانی مرغ(قشم)......................................142

مویَدَب.....................................................144

هواری ماهی............................................144

والک و سیرَکپلو.......................................146

ترپلوی والک و سیرک...............................146

ساطری پلو (خراسان)...............................148

پلومیگو (بوشهر)......................................150

پلو لیموترش با میگو(جنوب ایران)...............150

پلو ماهی با گوجه.......................................152

پلو و مرغ.............................................152

خام ته چین گوشت...............................154

خام ته چین مرغ..................................154

انواع ته دیگ.....................................156

ته دیگ نان لواش...............................156

ته دیگ نان باگت..............................156

ته دیگ نان بستنی...........................156

ته دیگ طرح دار...............................156

ته دیگ سیب زمینی (نوع اول)..............156

ته دیگ سیب زمینی (نوع دوم).............156

ته دیگ کاهو......................................156

ته دیگ بادنجان.................................156

ته دیگ تخم مرغ..................................156

ته دیگ ماست....................................156

ته دیگ کنجد (نوع اول)........................157

ته دیگ کنجد (نوع دوم).....................157

ته دیگ ماست و کنجد.........................157

ته دیگ آبِ گوجه فرنگی.......................157

ته دیگ کدوحلوایی...............................157

ته دیگ تخم آفتابگردان.........................157

ته دیگ زیتون......................................157

ته دیگ چوب شور................................157

ته دیگ پیاز......................................... 157

ته دیگ باقلا........................................157

ته دیگ بال.........................................157

ته دیگ لبو ........................................157