محصول دیجیتالی

کتاب تخصصی پیتزا (دیجیتال)

 کتاب تخصصی پیتزا (دیجیتال)
 کتاب تخصصی پیتزا (دیجیتال)
 کتاب تخصصی پیتزا (دیجیتال)
 کتاب تخصصی پیتزا (دیجیتال)
محصول دیجیتالی

کتاب تخصصی پیتزا (دیجیتال)

۱۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فهرست

فهرست براساس موضوع

مقدمه.......................................................................................................

پیتزا یعنی مهارت................................................................................................. 10

المانهای یک پیتزای حرفهای............................................................................. 12

مواد اولیه..................................................................................................

آرد........................................................................................................................ 14

آب....................................................................................................................... 15

مخمر................................................................................................................... 15

استارتر................................................................................................................. 16

مالت.................................................................................................................... 16

روغن و چربی...................................................................................................... 17

گوجهفرنگی......................................................................................................... 17

پنیر...................................................................................................................... 18

نحوه استفاده صحیح از پنیر موتزارالی تازه......................................................... 18

نظریه نسبیت پیتزا .............................................................................................. 19

روز اول.....................................................................................................

اصول کلیدی........................................................................................................ 20

تمام مواد را وزن کنید و اندازه بگیرید................................................................. 21

فعال کردن خمیر مایه خشک و فعال.................................................................. 22

تهیه خمیر............................................................................................................ 22

تهیه خمیر با دست.............................................................................................. 23

ورز دادن خمیر.................................................................................................... 24

افزایش حجم........................................................................................................ 25

روز دوم....................................................................................................

خالی کردن پف خمیر.......................................................................................... 26

فرم دادن خمیر به شکل توپ.............................................................................. 26

استراحت مجدد خمیر در یخچال ....................................................................... 27

آماده کردن سس گوجهفرنگی و روغن سیر......................................................... 27

روز سوم...................................................................................................

خارج کردن خمیر از یخچال................................................................................. 29

آماده کردن تاپینگ و وسایل برای سرو پیتزا ........................................................ 29

تاپینگ پیتزای پپرونی........................................................................................... 29

تزیین پیتزای پپرونی............................................................................................. 29

آماده کردن مخلوط آرد و سمولینا....................................................................... 30

انتقال خمیر به سطح کار..................................................................................... 30

باز کردن خمیر..................................................................................................... 31

قرار دادن تاپینگ روی خمیر............................................................................... 32
قرار دادن خمیر در فر......................................................................................... 33
پخت پیتزا............................................................................................................ 33
برش دادن و پایان کار.......................................................................................... 34
به پیتزای خود نمره دهید.................................................................................... 34
استانداردهای یک پیتزای خوب............................................................................ 34
پیتزای دوم: پیتزای بيكن...................................................................................... 35
تمیز کردن سینی فر یا سینی مخصوص پخت پیتزا............................................... 36
فریز کردن خمیر.................................................................................................. 36
یخ زدایی کردن خمیر........................................................................................... 36
پیشنیازها.................................................................................................
استارترهای تیگا و پولیش..................................................................................... 37
تیگا ..................................................................................................................... 38
پولیش ................................................................................................................. 38
استارتر پولیش چاودار.......................................................................................... 38
انواع سس گوجهفرنگی...............................................................................
گوشت گوجهفرنگی )بدونپوست و با دست لهشده(........................................................... 39
سس گوجهفرنگی به سبک نیویورک-نیوجرسی.................................................... 40
سس گوجهفرنگی به سبک سنت لوئی................................................................ 40
سس گوجهفرنگی ناپولیتن................................................................................... 40
روغن سیر............................................................................................................ 41
سس پستو ........................................................................................................... 41
سس مارینارا ........................................................................................................ 42
سس بارسلونا ...................................................................................................... 42
ِ سس ویژه سوسیس.............................................................................................. 43
سیروپ ساده ...................................................................................................... 43
گلیز بالزامیک....................................................................................................... 43
اسفناج تفت داده................................................................................................ 44
پیاز تفت داده...................................................................................................... 44
قارچ تفت داده ................................................................................................... 45
فلفل دلمهای تفت داده ..................................................................................... 45
پیتزای آمریکایی........................................................................................
خمیر اصلی پیتزا با استارتر ................................................................................. 49
خمیر اصلی پیتزا بدون استارتر .......................................................................... 51
پیتزای نیویورکی................................................................................................... 52
پای گوجهفرنگی نیوجرسی................................................................................... 55
نیوهاون با صدف................................................................................................. 57
پیتزا به سبک دیترویت........................................................................................ 60
پیتزا سنت لوئی................................................................................................... 62
پیتزای شیكاگو............................................................................................
پیتزای دیپدیش.................................................................................................. 65

راز و رمزهای پیتزای دیپدیش............................................................................ 65

خمیر پیتزای دیپدیش به سبک شیکاگو............................................................. 66

خمیر پیتزای پرشده به سبک شیکاگو................................................................... 68

پیتزای پرشده به سبک شیكاگو............................................................................ 69

پیتزای دیپدیش شیکاگویی با اسفناج و ریکوتا.................................................... 72

پیتزای سیسیلی..........................................................................................

خمیر پیتزای سیسیلی با استارتر........................................................................... 76

خمیر پیتزای سیسیلی بدون استارتر..................................................................... 78

کشیدن و تا کردن خمیر..............................................................................

پخت خمیر سیسیلی............................................................................................ 80

پیتزای بروکلین..................................................................................................... 82

پیتزای پپرونی ...................................................................................................... 84

پیتزای بوراتینا مارگاریتا ........................................................................................ 86

پیتزای ناپولیتن..........................................................................................

خمیر پیتزای ناپولیتن........................................................................................... 89

پخت خمیر ناپولیتن............................................................................................. 92

پیتزای مارگاریتا .................................................................................................... 94

پیتزای مارینارا...................................................................................................... 96

پیتزای ایتالیایی..........................................................................................

ُ خمیر رمانا............................................................................................................ 99

ُ پیتزای رمانا......................................................................................................... 101

لوکا .................................................................................................................... 104

دیاوال................................................................................................................. 107

پیتزای آنچوی..................................................................................................... 110

پیتزاهای رپ و رول شده............................................................................

کالزون کوفته..................................................................................................... 114

کالزون اسفناج................................................................................................... 116

کالزون پاپیون .................................................................................................... 118

کالزون ژامبون ................................................................................................... 120

رول پپرولی........................................................................................................ 122

پیتزا به روایت ملل مختلف.........................................................................

خاچاپوری.......................................................................................................... 126

لحمجون............................................................................................................ 128

مناکیش.............................................................................................................. 130

پیتزای بارسلونا .................................................................................................. 132

پیتزا یونانی......................................................................................................... 134

پیتزا هاوایی....................................................................................................... 136

ِ تارت فالمبی....................................................................................................... 137

فوگازا ................................................................................................................. 138

پیتزا کاپریس...................................................................................................... 140

استرومبولی........................................................................................................ 141

پیتزا پستو ج ِنوِسی............................................................................................. 142

پیتزا کارپاچیو..................................................................................................... 144

پیتزا با خمیر هزارال....................................................................................

پیتزای سبزیجات ............................................................................................... 147

پیتزای مرغ......................................................................................................... 148

پیتزای قارچ........................................................................................................ 150

پیتزای ژامبون .................................................................................................... 151

امپاناندای مرغ و لوبیا ....................................................................................... 152

پیتزای پنیر و اسفناج ......................................................................................... 154

خالقیت با اضافات خمیر............................................................................

ِگِرههای خمیری................................................................................................. 156

توئیست بیکن.................................................................................................... 158

کوفته )میتبال(................................................................................................ 165