محصول دیجیتالی

کتاب آشپزی در ماه رمضان سانازسانیا (دیجیتال)

کتاب آشپزی در ماه رمضان سانازسانیا (دیجیتال)
کتاب آشپزی در ماه رمضان سانازسانیا (دیجیتال)
کتاب آشپزی در ماه رمضان سانازسانیا (دیجیتال)
کتاب آشپزی در ماه رمضان سانازسانیا (دیجیتال)
کتاب آشپزی در ماه رمضان سانازسانیا (دیجیتال)

کتاب آشپزی در ماه رمضان سانازسانیا (دیجیتال)

۹۹٫۰۰۰۸۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

این کتاب بصورت الکترونیک و دیجیتال است که به صورت فایل پی دی اف پس از پرداخت دانلود می شود . پشتیبانی واتس اپ : 09120265485

در این کتاب هر آنچه دستور غذایی خوشمزه که مربوط به ماه مبارک رمضان است جمع آوری شده است که بصورت دیجیتالی و بصورت فایل پی دی اف دانلود و نسخه کاغدی ندارد. این کتاب شامل نسخه دیجیتال ویژه نامه ماه رمضان سانازسانیا و نسخه دیجیتال پلو و خورش کتاب دایره المعارف ایرانی سانازسانیا می باشد.

فهرست کامل این کتاب در قسمت عکس ها موجود است.

فایل دانلود پس از پرداخت روی صفحه مشخص میشود و همچنین در قسمت "مشاهده فاکتور" در ایمیل خریدار قابل رویت است. برای خرید قسمت اضافه به سبد خرید را بزنید.

پشتیبانی واتس آپ: 09120265485

تمامی دستورات بصورت رنگی مرحله به مرحله و عکس دار می باشد.قطع صفحات A4/

هرگونه کپی برداری از مطالب این کتاب پیگرد قانونی دارد.

ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺁﺵ

ﺁﺵ ﺭﺷﺘﻪ

ﺁﺵ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻲ

ﺁﺵ ﻋﺪﺱ

ﺁﺵ ﺑﻠﻐﻮﺭ

ﺁﺵ ﺟﻮﻛﺸﻚ ﺍﺭﺍﮎ

ﺁﺵ ﺷﻴﺮ

ﺳﻴﺮﻗﻠﻴﻪ

ﺧﻮﺭﺵ ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ

.ﺧﻮﺭﺵ ﺁﻟﻮ

ﺧﻮﺭﺵ ﻛﺮﻓﺲ

ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ﻛﺸﻚ

ﻓﺴﻮﺟﻦ ﻛﺸﻚ

ﺧﻮﺭﺵ ﻫﻮﻳﺞ ﺁﻟﻮ

ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻴﻤﻪ ﻟﭙﻪ

ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ

ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻣﺎﺵ

ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺭﻳﻮﺍﺱ

ﺧﻮﺭﺍﮎ ﮔﻨﺪﻡ ﺗﺮﻛﻴﻪ(

ﺩﺍﻝ ﻋﺪﺱ

ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺑﺎﻣﻴﻪ

.ﺭﺷﺘﻪ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ

ﺩﻣﻲ ﻋﺪﺱ

ﺷﻴﺮﭼﻠﻮ

ﺗ ﻪﭼﻴﻦ ﻛﺸﻤﺶ ﻗﺎﻟﺒﻲ

ﻣﻜﺶ ﭘﻠﻮ )ﺯﻧﺠﺎﻥ(

ﮔﺎﺑﻠﻲ ﭘﻠﻮ )ﺁﺫﺭﯼ(

ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ ﭘﻠـﻮ )ﺗﺸﺘﻜﻲ

ﭘﻠﻮ ﻫﺰﺍﺭﯼ

ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ

ﭘﻴﺮﺍﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﻛﺸﻲ

ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻘﭽ ﻪﻫﺎﯼ

ﻛﺎﺭﯼ ﻧﺨﻮﺩﻓﺮﻧﮕﻲ

ﺩﺍﻫﻲ ﻭﺍﺩﺍ

ﺗﺠﻴﻦ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ

تﺠﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺁﻟﻮ

ﻗﻴﻤﻪ ﻧﺠﻔﻲ

ﺭﻧﺪﺍﻧﮓ

ﺑﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﺰﯼ

ﭘﻠﻮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ

ﭘﻴﻼﻑ ﺗﺮﻛﻲ

مﻘﻠﻮﺑﻪ

ﻛﺒﺴﻪ ﻣﺮﻍ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﻧﻮﺷﻴﺪﻧ ﻲﻫﺎﯼ ﺭﻣﻀﺎﻥ

گل رز حلوا

ﺗﺮﺍﻓﻞ ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺠﻲ

ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺯﻧﺠﺒﻴﻠﻲ

ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺷﻴﺮ

ﺣﻠﻮﺍ ﻋﺴﻠﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮ

ﺣﻠﻮﺍﯼ ﻛﻮﯼ ﻣﺎﮎ

ﺣﻠﻮﺍ ﺷﻴﺮﻩ

حلوای شیره و گردو

ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺷﻴﺮ

ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺳﻪ ﺁﺭﺩ

تﺮﺣﻠﻮﺍﯼ ﺷﻴـﺮﺍﺯﯼ

ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ ﺭﻭﻟﺖ

ﺭﻭﻟﺖ ﺣﻠﻮﺍ

ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭ ﺧﺮﻣﺎ

ﻗﻄﺎﻳﻒ

ﺯﻭﻟﺒﻴﺎ

ﺑﺎﻣﻴﻪ

ﺩﺳﺮ ﺭﺷﺘﻪ )ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺷﻜﺮﻟﻤﻪ )ﺷﻜﻠﻤﻪ

ﺷﻠ ﻪﺯﺭﺩ

ﺩﻳﮕﭽﻪ

ﺯﻳﺮﻩ ﺟﻮﺵ

ﺮﻧﻲ ﻧﺎﺭﮔﻴﻠﻲِ

فﺮﻧﻲ ﺷﻜﻼﺗﻲ

فﺮﻧﻲ ﮔﻴﻼﻧﻲِ

ﺷﻴﺮﺑﺮﻧﺞ

گﻞ ﭘﺎﻟﺪﻭ

ﺷﻴﺮﺑﺮﻧﺞ ﺍﻧﺒﻪ

ﺩﺍﺭﭼﻴﻨﻲ ﺷﻴﺮﺑﺮﻧﺞ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﻨﻴﻢ؟