محصول دیجیتالی

نسخه دیجیتال شماره 140(آذر 98) ساناز سانیا

نسخه دیجیتال شماره 140(آذر 98) ساناز سانیا
نسخه دیجیتال شماره 140(آذر 98) ساناز سانیا
نسخه دیجیتال شماره 140(آذر 98) ساناز سانیا
نسخه دیجیتال شماره 140(آذر 98) ساناز سانیا
محصول دیجیتالی

نسخه دیجیتال شماره 140(آذر 98) ساناز سانیا

ناموجود
اضافه به سبد خرید

آذر،ماه قدرت نمایی پاییز

پاییز که با آن تب و تاب آمد و با خنکای خود،

گرمای تابستان را دور کرد، حالا دارد ک مکم

خود را آماده سفری ی کساله م یکند و زردی

خود را با سفیدی برف جایگزین می کند. این

قانون طبیعت است که هی چچیز ساکن نیست،

هی چچیز پایدار نیست. هر آمدنی رفتنی دارد و

حالا هم نوبت رفتن پاییز است.

پاییزی که دوسوم از عمر خود را سپری کرده،

حالا تنها یک ماه زمان دارد تا بتواند اوج قدرت

خود را به رخ طبیعت بکشد. قدرت ماه آخر

پاییز، یعنی آذر، دیگر به آب و هوای آن نیست،

چراکه از نظر آب و هوا ک مکم رنگ و بوی

سرمای زمستان را به خود گرفته است؛ اما با این

حال، پاییز در ماه آخر خود حسابی عر ضاندام

م یکند و این قدر تنمایی عمدتاً به پشتوانه

نوبران هها و میو ههای پاییزی است که در آذر به

اوج خود م یرسد.

از سوی دیگر، پایان این ماه بسیار شیرین

است، چراکه همزمان است با جشنی د لانگیز

و دلچسب به نام یلدا. یلدایی که همه را دور

هم جمع م یکند تا هم آغاز زمستان را جشن

بگیرد، هم با پایان پاییز خاطر هسازی کند و

شبی ماندگار را برای ما رقم بزند.

سانازسانیا هم به رسم هر ساله خود، پروند های

ویژه برای این شب تدارک دیده تا با تهیه

خورا کها و دسرهای یلدایی بتواند با حضور

در کنار شما، سهمی در ماندگار کردن این

شب داشته باشد. در این پرونده، می توانید

خورا کهایی با لبو، انار و کدوحلوایی را تهیه

کرده و شبی متفاوت از یلدا را تجربه کنید.

اما علاوه بر ای نها، سردی و سرما را بهان های قرار

دادیم و پروند های را به آموزش آ شهای مختلف

اختصاص دادیم، چراکه هیچ چیز مانند سرو

یک آش داغ در هوای سرد، دلچسب نخواهد

بود. با سرو این آ شها م یتوانید گرمابخش این

ماه سرد شوید و لذت ببرید.

یکی از نوبران ههای پاییزی، گ لکلم است که

شاید بسیاری استفاده از آن را به تهیه ترشی

و شور محدود کنند، اما ما در این شماره، به

گ لکلم از زاوی های دیگر نگاه کردیم و از او برای

حضور برای تهیه خوراک نیز دعوت کردیم.

از ای نرو، پروند های را به آشپزی با گ لکلم

اختصاص دادیم که می توانید با تهیه آن ها

تنو ع را به وعد ههای ناهار و شام پاییزی بیاورید.

پروند ه دیگری همچون پاستا نیز در این شماره

وجود دارد و امیدواریم با تهیه آ نها لذت

بیشتری از پاییز ببرید.

محصولات مرتبط

محصولی برای نمایش وجود ندارد