کالای فیزیکی

سی دی آداب و پذیرایی با سانازمینایی

سی دی آداب و پذیرایی با سانازمینایی

سی دی آداب و پذیرایی با سانازمینایی

۱۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

یلم آموزشی آداب معاشرت و پذیرایی ، آموزش آداب پذیرایی میزبان، آموزش آداب مهمان، چیدمان میز، سفره آرایی، سرو ، تشریفات رسمی، رستوران

پیام در واتساپ